Product Center | 产品中心

  • 国产品牌

苏州登正机电有限公司
电话:0512-66831346
传真:0512-66831349
手机:15895669179詹工
询价QQ:1302293999 
邮箱:1302293999@qq.com
地址:苏州市相城区善济路158号 

德国HAFNER电磁阀MNH510 121


时间:2019-10-22 10:47:24  来源:  作者:

 
 HAFNER Pneumatik公司是欧洲高品质的气动控制阀的制造商,在气动产品开发方面已有超过40年的经验,其产品不仅在一般的自动化或机械制造等行业中使用,而且在整个汽车、卡车等制造业中广泛应用,HAFNER的产品包括电磁阀、手动和气控驱动阀等,具有为客户开发和定制特殊产品的能力,作为一个高度灵活的公司,HAFNER不断进行技术创新,以便能应对不断变化的市场需求。
HAFNER Pneumatik主要产品:HAFNER电磁阀、HAFNER机械驱动阀、HAFNER气动操作阀、HAFNER手动阀、HAFNER低温阀、HAFNER电磁线圈、HAFNER滚子杠杆阀、HAFNER气缸、HAFNER圆形气缸、HAFNER紧凑型汽缸、HAFNER短行程气缸、HAFNER拉杆气缸、HAFNER夹紧油缸、HAFNER推入式接头、HAFNER快速接头、HAFNER螺旋管、HAFNER压力表、HAFNER压力开关
德国HAFNER的产品主要如下:低温阀、机控阀、拉杆阀、气控阀、按钮阀、电磁阀、阀组安装版、阀岛、组合式阀。其中电磁阀,手控阀,气控阀等系列都具有低温设计。
德国HAFNER气控阀
HAFNER`电磁阀主要型号:
德国HAFNER电磁阀MEH 511 501
德国HAFNER电磁阀MNH 510 701
德国HAFNER电磁阀MND510 701
德国HAFNER电磁阀MNH 310 701
德国HAFNER电磁阀MNH 310 121
德国HAFNER电磁阀MNH 310 711
德国HAFNER电磁阀MNH 350 701
德国HAFNER电磁阀MNH 510 701
德国HAFNER电磁阀MNH 510 121
德国HAFNER电磁阀MNH 510 701EX
德国HAFNER电磁阀MNH 510 121EX
德国HAFNER电磁阀MNH 531 701
德国HAFNER电磁阀MNH 532 701
德国HAFNER电磁阀MNH 531 121
德国HAFNER电磁阀MNH 520 701
德国HAFNER电磁阀MNH 520 121
德国HAFNER电磁阀MNH 510 711
德国HAFNER电磁阀MNC 310 701
德国HAFNER电磁阀MNC 510 701
德国HAFNER电磁阀P533 501
德国HAFNER电磁阀P533 701
德国HAFNER电磁阀P533 801
德国HAFNER电磁阀P533 101
德国HAFNER电磁阀P533 121
德国HAFNER电磁阀P532 501
德国HAFNER电磁阀P532 701
德国HAFNER电磁阀P532 801
德国HAFNER电磁阀P532 101
德国HAFNER电磁阀P532 121
德国HAFNER电磁阀P531 501
德国HAFNER电磁阀P531 701
德国HAFNER电磁阀P531 801
德国HAFNER电磁阀P531 101
德国HAFNER电磁阀P531 121
德国HAFNER电磁阀MH510701
德国HAFNER电磁阀MA-22-LED
德国HAFNER电磁阀MH510121
德国HAFNER电磁阀MH510503
德国HAFNER电磁阀MH510
德国HAFNER电磁阀MH311015
德国HAFNER电磁阀MH-3/2-M5-S
德国HAFNER电磁阀MH510-501
德国HAFNER电磁阀MNH310701
德国HAFNER电磁阀MH510 703
德国HAFNER电磁阀MNH310121
德国HAFNER电磁阀MD510401
德国HAFNER电磁阀MEH511701
德国HAFNER电磁阀MH311-801
德国HAFNER电磁阀P310 501
德国HAFNER电磁阀P531 801
德国HAFNER电磁阀MOH310-101
德国HAFNER电磁阀MH520503
德国HAFNER电磁阀BH320-401
德国HAFNER电磁阀MNH 310711
德国HAFNER电磁阀MNH 510701
德国HAFNER电磁阀MH510501
HAFNER机械阀BG311401
HAFNER机械阀BG311701
HAFNER机械阀BV311243
HAFNER机械阀BV3112020
HAFNER机械阀BG311201
HAFNER机械阀BG311301
HAFNER阀BR311243
HAFNER阀BR311202
HAFNER阀BR311201
HAFNER阀BR311501
HAFNER阀BR311701
HAFNER阀BL311301
HAFNER阀BV511201
HAFNER阀BR511501
HAFNER阀BA430301
HAFNER阀BA730301
HAFNER阀BA22302
HAFNER阀HV311801
HAFNER阀HVR320121
HAFNER阀HV511101
HAFNER阀HV533701
HAFNER阀HVR533101
HAFNER阀HVR532501
HAFNER阀HV532181
HAFNER阀HV531801
HAFNER阀HVR531121
HAFNER阀P310701G
HAFNER阀P311121G
HAFNER阀P320701G
HAFNER阀P522501
HAFNER阀P520101
HAFNER阀P520502
HAFNER阀P511121NPT
HAFNER阀P510701
HAFNER阀P510302
HAFNER阀VA341
HAFNER阀ES401
HAFNER阀VA304
HAFNER阀RP2344
HAFNER阀P320304
HAFNER阀RP3344
HAFNER阀P520304
HAFNER阀RP5344
HAFNER阀P311501SR
HAFNER阀P411701SR
HAFNER阀MMD231304
HAFNER阀MMD232304
HAFNER阀MMD233304
HAFNER阀MH 211 012
HAFNER阀MH 211 309
HAFNER阀MH 210 501
HAFNER阀MOH311305
HAFNER阀MH 311 313
HAFNER阀Mh 311 0196
HAFNER阀MD 311 010
HAFNER阀MOH 311 012
HAFNER阀MH 311 015
HAFNER阀MH 311 017
HAFNER阀MOH 311 014
MD 310 301
MD 310 304
MD 310 341
MD 310 343
MD 310 401
MD 310 403
MD 310 404
MD 310 461
MD 310 463
MD 510 301
MD 510 303
MD 510 304
MD 510 341
MD 510 343
MD 510 401
MD 510 403
MD 510 404
MD 510 461
MD 510 463
MD 523 301
MD 523 303
MD 523 304
MD 523 341
MD 523 343
MD 523 401
MD 523 403
MD 523 404
MD 523 461
MD 523 463